Da li nas vidite

“Da li nas vidite” je projekt kojeg provodi Udruga slijepih SMŽ-Sisak, a  financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj ovog projekta bio je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina korisnika – starih i nemoćnih kroz omogućavanje veće dostupnosti socijalnih usluga. Naš doprinos općem cilju bio je uključenje starih i nemoćnih osoba ( koje uz što su stare i nemoćne imaju i invaliditet što njihov položaj još više otežava ) u život zajednice. Korisnici su kroz sustavnu psihosocijalnu podršku osnaženi, te im je pružena podrška i videća pratnja pri obavljanju administrativnih poslova, odlasku kod liječnika, korisnicima je pružena pomoć pri obavljanju kućanskih poslova, čišćenju i održavanju domaćinstva, nabavci lijekova i namjernica, pripremi obroka, razvrstavanju i označavanju lijekova i određenih proizvoda. Kroz redovitu komunikaciju i posjete prepoznate su dodatne potrebe korisnika za socijalizacijom što im je omogućeno kroz razgovor i pružanje psihosocijalne podrške od strane gerontodomaćice i volontera, te kroz organizirana druženja i terapijske izlete.

Ostvarenje projektnih ciljeva mjerljivo je  kroz projektnu evaluaciju koja se sastoji od evaluacijskih listića- anketa, individualnih posjeta kod korisnika, evaluacijske susrete kvalitete rada i ostvarenih rezultata rada volontera, zadovoljstvom korisnika, te povećanjem broja novo zainteresiranih osoba za uključivanjem u program.

Projektom smo obuhvatili 40 osoba, kroz 212 posjeta .Projekt obuhvaća 27 korisnika s područja posebne državne skrbi Sisačko-moslavačke županije u dobi od 65-85 godina, dok su ostali korisnici osobe s invaliditetom mlađe od 65 godina ili starije od 85 godina. Mjerljivi rezultati: projekta : 186 puta osigurana pomoć pri obavljanju administrativnih poslova,164 puta osigurana pomoć u obavljanju kućanskih poslova, dva terapijska izleta za 23 osobe i njihove pratnje(članovi obitelji),208 puta osigurana psihosocijalna podrška, 41 put osiguran prijevoz liječniku.   Promjene koje su se dogodile tijekom i nakon završetka projekta su: smanjenje socijalne isključenosti korisnika, povećana svijest o vlastitim mogućnostima, učenje novih znanja i vještina, bolji kontakt okoline, uključenost u život zajednice, smanjenje izoliranosti, kvalitetniji život osoba starije životne dobi.

dnv272dnv273dnv271dnv6 dnv5 dnv4 dnv3 dnv2 dnv9 dnv7dnv12dnv11 dnv10 dnv8