Da li nas vidite

“Da li nas vidite” je projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj projekta je povećati dostupnost socijalnih usluga, briga za stare i nemoćne, pomoć u kući. Projekt obuhvaća 26 korisnika sa područja posebne državne skrbi Sisačko-moslavačke županije.

dnv6 dnv5 dnv4 dnv3 dnv2 dnv9 dnv7dnv12dnv11 dnv10 dnv8