da_li_nas_vidite

Kroz projekt „Da li nas vidite?“ financiranim od strane Ministarstva unutarnjih poslova Udruga slijepih SMŽ-Sisak provela je edukaciju socijalne zajednice u suradnji s Prometnom policijom o sigurnosti slijepih osoba u prometu. Akcijama smo obuhvatili grad Sisak,Petrinju, Hrvatsku Kostajnicu, Topusko,Glinu i Dvor. U suradnji s Autoklubom Sisak proveli smo edukaciju polaznika auto škole.
Rezultati koje smo projektom postigli su : osiguravanje pješačke komunikacije slijepih osoba na raskrižjima koja nemaju zvučnu signalizaciju, educiranost vozača o ponašanju u prometu prilikom susreta sa slijepim i slabovidnim osobama, integracija slijepih i slabovidnih osoba. Ovim putem se zahvaljujemo svim sudionicima akcija, Policijskoj upravi Sisačko-moslavačke županije i službenicima koji su sudjelovali u provedbi akcija.

Akcija je provedena:

18. 11. u Sisku

17. 11. u Dvoru

15. 11. u Petrinji

11. 11. u Topuskom

dnv4 dnv3 dnv2 dnv1                                    dnv5 dnv6