Dnevni centar slijepih

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini za Udrugu slijepih SMŽ-Sisak su osigurana sredstva za financiranje programa „Dnevnog centra slijepih“ u okviru Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u iznosu od 50.000,00 kn.