Dnevni centar slijepih 2018

Udruga slijepih SMŽ-Sisak potpisala je Ugovor o financiranju sa Sisačko-moslavačkom županijom u iznosu od 50.000,00 kn za projekt „Dnevni centar slijepih“ a temeljem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije.

smž

Udruga slijepih SMŽ-Sisak potpisala je s Gradom Siskom Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt „Dnevni centar slijepih“- Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost čiji je cilj skrb o osobama s invaliditetom. Vrijednost Ugovora iznosi 60.000,00 kn.

Sisak_(grb)

Grad Petrinja dodijelio je Udruzi slijepih SMŽ-Sisak financijska sredstva u iznosu od 10.000,00kn za projekt „Dnevni centar slijepih a temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.

grb-petrinje