Edukacija SSV

Dana 30.03. i 4.04.2017. u prostoru Dnevnog centra slijepih održali smo edukaciju za učenike SŠ Viktorovac smjer medicinski tehničar. Učenici su kroz edukaciju upoznati s životom slijepih osoba, problemima na koje nailaze, tehnikama i načinima kretanja, upotrebi pomagala, bolestima oka, korištenju elektronskih pomagala, načinu obavljanja svakodnevnih aktivnosti itd.

edukacijaSSV2 edukacijaSSV3 edukacijaSSV5 edukacijaSSV4 edukacijaSSV6