Edukacija2

14. i 22.9.2017. održali smo edukativna predavanja i radionice za učenike Srednje škole Viktorovac smjer medicinski tehničar/ka. Učenici su upoznati s pristupom slijepim osobama, načinima kretanja i funkcioniranja, pomagalima koje slijepe osobe korist, teškoćama na koje nailaze itd…

ed2 ed1 ed7 ed6 ed5 ed4 ed3