Zdrava prehrana

U ponedjeljak, 3. veljače 2014, Društvo zdravlja održalo je predavanje o zdravoj prehrani u prostorijama Dnevnog centra slijepih.

Visit Us On Facebook