Godisnja skupstina

11.10.2017. u prostoru Dnevnog centra slijepih obilježili smo Dan bijelog štapa i održali svečanu skupštinu Udruga Slijepih Sisačko-moslavačke Županije .
Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine 15. listopada od 1964., kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik SAD-a, taj datum proglasio Danom bijelog štapa.
U Hrvatskoj se s obilježavanjem počelo 1996. godine pa se tako naša zemlja priključila mnogobrojnim državama u kojima je ovaj događaj postao prigoda da se najšira javnost upozna s problematikom slijepih osoba.
Bijeli štap je prometni zaštitni znak slijepih u sve gušćem prometu, ali i pomagalo koje slijepima omogućuje samostalno kretanje na poznatom terenu.
Da bi štap stvarno bio pomagalo slijepa osoba mora proći tečaj poduke za samostalno kretanje tijekom kojeg svladava osnove tehnike i vještine korištenja štapa, osnovna prometna pravila i konfiguraciju terena kojim će se samostalno kretati.
Inicijativu za korištenje bijelog štapa, kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu, dala je Guilly d’Herbmont, 15. listopada 1930. godine. Tek nakon drugog svjetskog rata bijeli štap i to kao tzv. dugi bijeli štap, počinje se koristiti kao pomagalo za kretanje slijepih.Slijepima moderna tehnologija uvelike olakšava život, ali i nadalje, bez obzira na suvremena poboljšanja, postoje specifične potrebe koje se mogu rješavati samo permanentnim radom i pomaganjem svakom pojedincu koji je pogođen ovom vrstom invaliditeta.

gs6 gs4 gs3 gs2 gs15 gs14 gs13gs7 gs12 gs11 gs10gs1gs9 gs8