“Kad je želja snažna, dob je manje važna”

Članovi Udruge slijepih SMŽ-Sisak sudjelovali su u projektu Udruge Slijepih Kutina i dijela SMŽ pod nazivom
“KAD JE ŽELJA SNAŽNA, DOB JE MANJE VAŽNA”

U okviru projekta „Kad je želja snažna, dob je manje važna“ u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ održane su tijekom rujna 4 radionice-predavanje za članove Udruge s područja Grada Kutine, Novske, Popovače, Jasenovca, Lipovljana, Velike Ludine i Udruge Slijepih iz Siska.

„Opći je cilj projekta potaknuti i omogući socijalno uključivanje, sudjelovanje i zastupljenost starijih osoba s oštećenjem vida u društvu u kojem žive, na razini koja odgovara njihovim željama i potrebama.“, rekla je tajnica Udruge Brankica Mudrić.

Ovakvim radionicama i predavanjima povećava se informiranost starijih osoba o mogućnostima koje postoje u lokalnoj zajednici, razvija se suradnja između lokalnih udruga slijepih i drugih relevantnih organizacijama.

Na četri dosadašnje radionice u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ razgovaralo se o temama koje su relevantne za sudionike, bilo je to i vrijeme za međusobno druženje i razmjenu iskustava, praktičnih rješenja i informacija za rješavanje problema vezanih uz stariju dobi i oštećenja vida.

Na svim radionicama Mateja Rajnović, voditeljica projekta sudionike je upoznala sa pravima i mogućnostima koja su im dostupna, te sa pravnim pitanjima na temu ugovora o doživotnom uzdržavanju, oporukama, darovnicama i sličnom.

42520479_2251482588465279_4409426791458930688_n 42520893_593784597704270_2796618493947019264_n 42530379_249384649112229_7315082917229625344_n 42547911_454204931737922_9009850864470327296_n 42560403_2242349715837112_2846022587924873216_n 42586421_161820371408625_6772502267116388352_n

Odgovori