klub60

„Klub 60+“

„Klub 60+“ je projekt sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u kojem  su kroz suradnju i partnerstvo Udruga slijepih SMŽ-Sisak i Udruga invalida rada Grada Siska pružili pomoć invalidnim,starim i nemoćnim osobama te integracija invalidnih, starih i nemoćnih osoba u sredini u kojoj žive, te poboljšanje kvalitete življenja. Provedba projekta počela je 01.01.2015.  i završila 31.12.2015.
Osnovni cilj ovog projekta bio je obuhvatiti što veći broj starijih (invalidnih) osoba i uključiti ih u izvaninstitucionalni oblik skrbi u lokalnoj zajednici kako bi im se poboljšala kvaliteta života.  Navedeni projekt  doprinijeo je aktivnijem i kvalitetnijem korištenju slobodnog vremena starijih osoba Grada Siska, što doprinjelo povećanju njihovog osjećaja uključenosti u društvo, samopoštovanju i solidarnosti . Projekt je dugoročno:

  • pridonijeo poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji osoba starije životne dobi,
  • senzibilizirao javnost za potrebe osoba treće životne dobi,
  • ukazati na znanje, iskustvo i mudrost starijih osoba,
  • pokazati da imati 60 plus znači više (više vremena, više intelektualne slobode, više mogućnosti odabira)

Aktivnosti ovog projekta pridonijel su  da „Klub 60+“ u kojem se okupljaju osobe treče životne dobi bude mjesto na kojem će se te osobe  ne samo družiti bez osobitog plana, nego dobiti psihološku potporu, sudjelovati u korisnim i zanimljivim aktivnostima, stjecati nova znanja, ali i međusobno se podržavati. Korisnicima je kroz ovaj projekt  bilo omogućeno pohađanje kreativnih radionica, priprema kulturno- zabavnih programa, informatičko opismenjavanje, edukacije o zdravlju te o zdravom i kvalitetnom starenju, samoorganiziranje za pružanje potpore drugim članovima zajednice, sudjelovanje u rekreativno sportskim aktivnostima.

 

sl30 sl29 sl28 sl27 sl26 sl25 sl24 sl23 sl22 sl21 sl20 sl19 sl18 sl17 sl16    sl12 sl11 sl10 sl09 sl08 sl06 sl07 sl05 sl04 sl03 sl02  sl01sl32