„(Ne)vidljivi u prometu“ – Petrinja

18.9.2018. Edukativno preventivna akcija s prometnom policijom u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti

Ove godine Europski tjedan mobilnosti obilježavao se na temu „Kombiniraj i kreni („Mix and Move“). Osnovna ideja je potaknuti ljude na istraživanje i promišljanje o različitim mogućnostima prijevoza pri čemu je važno da odabrani načini prijevoza budu održivi, imaju pozitivan utjecaj na zdravlje i okoliš i da pomognu pri uštedi novca.

Tradicionalno, u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti, uključili smo se i mi s još pet udruga iz Siska i Petrinje, potpisnica sporazuma o međusobnoj suradnji. Od 16. do 22. rujna Dijabetičko društvo grada Siska, Udruga slijepih SMŽ – Sisak, Udruga invalida rada grada Siska, Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje KAS, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ i Udruga osoba s invaliditetom SMŽ kao i svake godine organizirali su niz različitih rekreativnih, edukativnih i preventivnih aktivnosti. Njima smo željeli skrenuti pozornost javnosti na osobe s invaliditetom, na njihovo pravo da ravnopravno sudjeluju u javnom životu, na njihovu prisutnost u prometu, ali i potrebu pristupačnosti i prilagodbe ustanova, uslužnih i drugih javnih objekata osobama s invaliditetom.

Jedna od aktivnosti Europskog tjedan mobilnosti, akcija „(Ne)vidljivi u prometu“ održana je 18.9.2018. Petrinji. Organizirali su je članovi Udruge slijepih SMŽ – Sisak u suradnji s djecom, članovima Udruge osoba s invaliditetom SMŽ, polaznicima posebnog odjeljenja pri Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Petrinji i Policijskom upravom sisačko-moslavačkom, odnosno Policijskom postajom Petrinja. Uzastopnim prelaženjem preko pješačkog prijelaza ispred gradskog parka, vozačima smo nastojali skrenuti pozornost na osobe s invaliditetom u prometu, ali istodobno i svoje članove educirati o sigurnom kretanju u prometu.
zlajotekst svitekst-1-1 prelazaktekst-2 policijalecitekst ivaiostalitekst 44050883184_d7b0e82f7f_o

Odgovori