Uz nas niste sami

UZ NAS NISTE SAMI
Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak od 27.07.2017. godine do 27.07.2019. godine provodit će program pod nazivom „Uz nas niste sami“ za koji su odobrena financijska sredstva Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“. Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava za provedbu ovog programa iznosi 405.000,00 kn. Ugovorno tijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT1) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2)
Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz daljnji razvoj usluge videće pratnje. Usluga se pruža za 25 korisnika: 1. Članovi na području od posebne državne skrbi i 2. članovima s područja Grada Siska. Videći pratitelj je osoba zaposlena na projektu koja je prošla edukaciju u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih. Projekt direktno doprinosi uštedi temeljnih Udruga, širenju usluga na veći broj članova te zapošljavanje 1 nezaposlene osobe.
Udruga slijepih SMŽ -Sisak djeluje od 1955. godine na području Sisačko-moslavačke županije (gradova: Sisak, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Glina, općina: Martinska Ves, Lekenik, Topusko, Majur, Sunja)-
U Hrvatskoj usluga videćeg pratitelja (VP) postoji od 2013. godine kada se prvi put počinje koristiti preko natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu trogodišnjeg programa. Potrebno je naglasiti da sve slijepe osobe , i one koje su samostalne i one koje to nisu , u svom svakodnevnom životu trebaju pomoć videćeg pratitelja (VP). Slijepe osobe u svom svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnosti uspješno odradile.
Usluge koje slijepima pruža videći pratitelj su: pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak liječniku, u trgovinu, poštu, banku, Centar za soc. skrb, kulturno zabavne institucije, itd.); Asistencija pri obavljanju administrativnih poslova- čitanje(dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje određenih naprava, itd.) i pisanje po potrebi; obuka za samostalno obavljanje kućanskih poslova.
Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan, te pratnju osobi s oštećenjem vida od mjesta A do mjesta B, informirajući je o svemu što se oko nje događa, pazeći da osoba ne bude ugrožena. Potrebno je naglasiti da iako su slijepe osobe rehabilitirane i formalno samostalne one su uvijek u potrebi za pomoći od strane videće osobe, obzirom da se moraju kretati trasama koje nisu savladali s instruktorom orijentacije i kretanja (peripatologom). Ne može se očekivati da će se svaka slijepa osoba naučiti samostalno kretati svim prostorima koji je okružuju jer bi potrebno vrijeme za savladavanje tolikog prostora bilo predugačko.
Također česte promijene koje se događaju u unutrašnjim i vanjskim prostorima za slijepu osobu predstavljaju vračanje na početak obuke i potrebu za ponovnim savladavanjem iste trase.
Projektom ćemo osigurati pružanje usluge videće pratnje (VP) za sve članove Udruge slijepih SMŽ-Sisak koji imaju potrebu za dobivanjem ovakvog tipa usluge.
Projektom ćemo aktivirati članove koji žive na ruralnim dijelovima županije , te će korisnici biti samostalniji i aktivniji u svakodnevnom životu, čime će im se povećati kvaliteta života.

22792127_282037175637426_1231329401213586729_o 24129946_296946020813208_7702584849650953817_n 24293976_296945994146544_4163628083725242046_n 30743290_10215921356686147_4817154157196607488_n 33396706_10155807693209118_439997392062775296_n 33467128_2342915255722324_6954511045406752768_n 33575965_2342915262388990_2692464381672816640_n 33594200_2342915229055660_325363971903193088_n 33665915_10155807693249118_3840029701284298752_n

Odgovori