Udruga slijepih SMŽ – Sisak (ured)

OIB: 76721786236

IBAN: HR5024070001188006750

Ivana Meštrovića 32

44000 Sisak

tel: 044 54 75 11

fax: 044 54 44 66

e-mail: udruga-slijepih-sisak@sk.t-com.hr

Predsjednik Udruge slijepih SMŽ-Sisak
Danko Tomanić

Službenica za zaštitu osobnih podataka
Mirjana Vojnović
e-mail: udruga-slijepih-sisak@sk.t-com.hr


Prikaz veće karte

Dnevni centar slijepih:

Marina Držića bb

tel: 044 49 54 70

e-mail: dnevni.centar.slijepih@gmail.com


Prikaz veće karte