24.1.2023. 📢Na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu Sisačko-moslavačka županija će Udruzi slijepih SMŽ-Sisak sufinancirati provedbu program „KULTURA I SLIJEPI 3“ financijskom potporom u iznosu od 664,00 eura. 📢