11.5.2023. Jutro smo započeli s edukacijom o upotrebi govornih reproduktora za slijepe, te sa vježbom pisanja na Brailleovoj mašini. Nakon učenja novih vještina poslušali smo dokumentarni film o Ilirima pod nazivom “Tragovi prošlosti – Iliri” 🙂