Tečaj informatike

Informatičkim tečajem omogućavamo našim članovima stvaranje jednakih uvjeta pri ulasku na tržište rada, ali i korištenje osobnog računala u svakodnevnom životu. Računala koja koriste posjeduju ugrađene čitače ekrana i govornu jedinicu.