27.12.2021. Današnji dan proveli smo u obilasku naših korisnika, pružanju psihosocijalne pomoći, te podjeli paketa pomoći za potresom ugrožene članove Udruge.