22.- 29.12.2021. Ove predblagdanske dane proveli smo u obilasku naših korisnika, pružanju psihosocijalne pomoći, te podjeli paketa pomoći za potresom ugrožene članove Udruge.