Obuka za korištenje telefona s govornom jedinicom: potpora slijepim osobama u digitalnom svijetu!
Dana 12.4.2024., održali smo obuku za korištenje telefona s govornom jedinicom za našu korisnicu. Ovakav tip usluga ima za cilj omogućiti našim članovima veću samostalnost i pristup informacijama.
Telefon s govornom jedinicom pruža slijepim osobama mogućnost korištenja mobilnih uređaja na jednak način kao i osobe s vidom. Kroz ovakvu obuku, osnažujemo naše članove da komuniciraju, pristupaju informacijama i budu aktivni sudionici u digitalnom svijetu.
Ova vrsta usluge iznimno je važna jer olakšava svakodnevni život naših korisnika te im otvara vrata obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj interakciji i sl.
Aktivnost je provedena u sklopu projekta pod nazivom “Aktivni” , uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.