Promemorija povodom 15. listopada Međunarodnog dana bijelog štapa