21.10.2021. Održali smo prvu radionicu kreativnog pisanja u sklopu projekta „InkluzivART“. Voditeljica radionice bila je Sisačka književnica Natalija Miletić.
Radionice kreativnog pisanja dio su projekta Udruge slijepih SMŽ-Sisak pod nazivom „InkluzivART“ kojim se unapređuju ostvareni rezultati i pozitivni učinci zadovoljavanja potreba osoba oštećenog vida za kulturnim sadržajima, te njihovim aktivnim uključivanjem i osmišljavanjem istih. Projekt je financiran od strane Ministarstva kulture i medija, a partner na projektu je Sisačka Udruga za promicanje alternativne i urbane kulture. Radionicama kreativnog pisanja potičemo kreativnost i umjetnički izričaj, što pruža priliku osobama s invaliditetom da imaju mogućnost osobnog, kreativnog izražavanja i potvrđivanja. Kroz radionice kreativnog čitanja, izražavanja, promišljanja i pisanja uz stručno vodstvo suradnice na projektu razgovara se o temi izražavanja u književnosti. Program se sastoji od šest radionica koje će se održati u prostoru Udruge slijepih, kroz koje se kreativnim radionicama čitanja, pisanja, izražavanja, pisanja i govorenja poezije ciljana skupina razvija komunikacijske vještine, a samim time se poboljšava uključenje osoba oštećenog vida u kulturne sadržaje.