Na fotografiji mlađa ženska osoba vodi mušku i žensku osobu po livadi prepunoj poljskog cvijeća.