Klikom na video dolje ⬇️

možete poslušati brošuru MUP-a pod nazivom “Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora ” te saznati kako reagirati u kriznim situacijama.