27.11.2023. Sudjelovali smo na radionici- simulacijskoj vježbi krizne situacije potresa za organizacije civilnog društva Sisačko -moslavačke županije. Radionica je organizirana u sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ pod vodstvom ADRA Hrvatska . Cilj projekta je povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama.