4.1.2022. Sisačko-moslavačka županija osigurala je potporu za financiranje programa “Dnevni centar slijepih” -Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak.
Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak potpisao je s predstavnicima triju udruga: Centra za žene Adela, Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije Sisak te Udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije ugovore o financiranju programa. Županija će financirati program Dnevnog centra slijepih u okviru Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Više na linku SISAK PORTAL