Fond 5.5: Dodijeljene potpore za održiv oporavak Banije

Zaklada SOLIDARNA kroz Fond 5.5 pruža podršku održivoj obnovi i oporavku SMŽ-a, jer sama obnova kuća nije rješenje problema – potrebno je djelovati i graditi zajednicu koja će motivirati mlade da ostanu i opstanu na Baniji. U vremenu pred nama, važno je potaknuti lokalnu proizvodnju i podržati pokretanje ili nastavak započetih inicijativa. Upravo zato raspisan je Pozivni natječaj za stručnu (edukacije, mentorstvo, umrežavanja) i financijsku podršku u sklopu Fonda 5.5. Ukupna vrijednost natječajnog fonda iznosi 1.000.000,00 HRK, a visina financijske podrške po projektu do 200.000,00 HRK.
Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak jedna je od organizacija koja je primila podršku Zaklade Solidarna i Fonda 5.5🙂.