Kroz trogodišnji projekt Ministarstva rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike pod nazivom: „ZAR“- ZAJEDNO,AKTIVNO,RADNO Udruga slijepih SMŽ-Sisak pruža usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s
invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom (klubovi korisnika, stjecanje novih vještina, radno-okupacijske aktivnost). Jedna od aktivnosti obuhvaćena kroz ovaj projekt je i aktivnost vrtlarenja. Integracijom socijalnih i zdravstvenih pristupa kroz korištenje terapijskih vrtova omogućit ćemo osobama s
invaliditetom stjecanje znanja, vještina i iskustva na području organskog uzgoja hrane, što za cilj ima povećanje kvalitete života,
održivosti i veće mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja
osoba s invaliditetom i drugih osoba u nepovoljnom položaju.
Trenutno članovi i djelatnici Udruge pripremaju tri povišene vrtne gredice kako bi slijepim osobama, ali i osobama starije životne dobi omogućili uvijete i lakši pristup za rad na vrtlarskim aktivnostima.