Dana 23. rujna 2019. na snagu je stupio Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019). Zakonom se propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu. Na taj način Zakon treba osigurati ravnopravno uključivanje i korištenje sadržaja te aktivnu ulogu u društvu svih osoba bez obzira na invaliditet.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Povjerenikom za informiranje, a sukladno Članku 10. navedenog Zakona, Hrvatski savez slijepih kao nacionalna krovna organizacija slijepih preuzeo je ulogu u organizaciji i provedbi programa osposobljavanja djelatnika tijela javnog sektora i drugih relevantnih dionika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje, kako bi relevantni dionici bili upoznati s obvezom osiguranja digitalne pristupačnosti slijepim osobama, osobito u današnje vrijeme kada naglo raste udio digitaliziranih sadržaja u pružanju informacija i korištenju raznih usluga i servisa. U tom smo kontekstu, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, snimili promotivni film o digitalnoj pristupačnosti za slijepe osobe, za koji u nastavku šaljemo link: https://www.youtube.com/watch?v=Et6wBECADmc&feature=voutu.be
Također, u okviru obilježavanja Dana bijelog štapa 15. listopada, na jednom od panela sudjelovali su Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić te Savjetnik Povjerenika za informiranje Marko Kovačič koji su istaknuli četiri zahtjeva pristupačnosti koje valja naglasiti pri informiranju javnosti i stručnjaka, a to su: mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost.
Za sljedeću je godinu u organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva predviđena javna kampanja koja će obuhvatiti promociju predmetnog Zakona u lokalnim zajednicama i u kojima će sudjelovati Savezi, ali svakako vidimo temeljne udruge Članice kao nositelje navedenih kampanja u lokalnim zajednicama u dijelu pristupačnosti za slijepe i slabovidne osobe.
Budući da djelujemo u sinergiji s temeljnim udrugama slijepih, Članicama Saveza kako bismo zastupali interese svih slijepih osoba u RH, redovito ćemo vas obavještavati o novostima u navedenom području, te pozivamo da nas konzultirate kako bismo zajednički, objedinjujući znanje, resurse i
iskustvo s kojim raspolažemo osigurali sveobuhvatan pristup problematici, uzimajući u obzir sve bitne komponente u unapređenju kompleksnih pitanja kakvo predstavlja i digitalna pristupačnost.

S poštovanjem,