20.12.2023. Održana završna konferencija u sklopu projekta “Svjetlo u tami”.

Kroz završnu konferenciju upoznali smo javnost, naše partnere i suradnike s rezultatima ostvarenim kroz projekt “Svjetlo u tami”. Navedeni projekt se provodio uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ciljevi projekta bili su poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanje pojedinih društvenih problema, te očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih.

Aktivnosti po projektu obuhvatile su:

1. Radionice senzibilizacije s učenicima /mladima s ciljem upoznavanja pristupa i načina ophođenja s osobama s invaliditetom

2. Interaktivne radionice očuvanja mentalnog zdravlja pod vodstvom psihoterapeutkinje Maje Jakšić s ciljem osposobljavanja mladih osoba za bolju brigu o sebi i drugima s posebnim naglaskom na ranjive skupine, te unaprjeđenje kvalitete života mladih.

3. Interaktivne radionice jačanja osobnih kompetencija koje je vodila dr. sc. Ljiljane Buhač, konzultantica i stručnjakinja za poslovnu komunikaciju i osobni razvoj.

Kroz ove radionice, mlade osobe su potaknute na preuzimanje uloge aktivnog građanina u društvenom životu i rješavanju društvenih problema. Dobili su znanja i vještine koje će im dugoročno pomoći u suočavanju i snalaženju u kriznim situacijama, te ih osposobiti za aktivno uključivanje u zajednicu i rješavanje problema. Posebno kroz interaktivne radionice očuvanja mentalnog zdravlja, mladi su naučili kako postavljati emocionalne granice u različitim međuljudskim odnosima, osvijestiti vlastite potrebe i očekivanja te brigu o sebi kako bi mogli brinuti o drugima. Također, stekli su vještine upravljanja stresom, stvaranja pozitivne slike o sebi, upravljanja vremenom i organizacije svakodnevnog života te povećanja samopouzdanja.

Sve ove aktivnosti omogućile su mladim osobama da razviju oštriju sliku o zajednici u kojoj žive te da aktivno sudjeluju u unosu promjena. Rezultati projekta pokazuju da su mladi stekli korisna znanja i vještine koje će im pomoći u njihovom daljnjem osobnom i društvenom razvoju.

U sklopu interaktivnih radionica jačanja osobnih kompetencija pod vodstvom dr. sc. Ljiljane Buhač kroz 22 radionice obuhvačeno je ukupno 231 mlada osoba

U sklopu interaktivnih radionica očuvanja mentalnog zdravlja pod vodstvom Maje Jakšić psihoterapeutkinje kroz 19 radionica obuhvačeno je minimalno 390 mladih osoba.

U sklopu radionice senzibilizacije sa učenicima pod vodstvom radne terapeutkinje Ive Toš kroz 28 radionica obuhvačena je 301 mlada osoba .

“Sadržaj ove objave isključiva je odgovornosti Udruge slijepih SMŽ-Sisak i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda”