Lijepi pozdrav nam šalju naše dvije članice sa 16. Ljetne konferencije Mreže slijepih žena u Premanturi. Ovogodišnja konferencija traje od 27.-31.05.2019.
Aktivnosti ovogodišnjeg susreta Mreže slijepih žena 2019. obuhvaćaju radionice i predavanja na teme:
– Komunikacija, predstavljanje i suradnja sa svim
bitnim čimbenicima u radu Sekcije slijepih žena
– Predstavljanje radova pojedinih sekcija žena te opis izrade radova 
– Predstavljanje rada i usluga Centra za rehabilitaciju „SILVER“
– Evaluacija i prijedlozi za buduću Konferenciju
slijepih žena