Sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisan je ugovor o financiranju u programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,  osigurana su sredstva za financiranje programa  „Dnevnog centra slijepih“ u okviru Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u iznosu od 20.000,00 kn.