Temeljem poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2022. godinu, udruga slijepih SMŽ-Sisak prijavila je projekt pod nazivom „Kultura i slijepi“  za koje je Grad Sisak osigurao financijsku podršku u iznosu od 3.000,00 kn.

Ciljevi: omogućiti osobama s invaliditetom pristup i/ili stručnu informaciju, odnosno doživljaj kulturne baštine: povijesnih građevina, lokaliteta, umjetnina, tradicijske materijalne i nematerijalne baštine.

Grad Sisak