Temeljem  Poziva Ministarstva kulture i medija za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2021. Udruzi slijepih SMŽ-Sisak odobren je projekt InkluzivART.Visina odobrenih sredstava iznosi 35.000,00 kn.
Projekt „InkluzivART” proizašao je iz dugogodišnjeg praćenja i analize rada s korisnicima, osobama oštećenog vida, te dobre prakse u suradnji s ustanovama u kulturi u gradu Sisku i sa NVO u području kulturnog stvaralaštva. Projektom se unapređuju ostvareni rezultati i pozitivni učinci zadovoljavanja potreba osoba oštećenog vida za kulturnim sadržajima, te njihovim aktivnim uključivanjem i osmišljavanjem istih. Projekt “InkluzivART”  financiran je od strane Ministarstva kulture i medija, a partner na projektu je Sisačka Udruga za promicanje alternativne i urbane kulture. Udruga slijepih uključena je u kulturne aktivnosti i manifestacije u gradu Sisku, što omogućuje prednost i priliku za uviđanjem nedostataka prilagodbe istih osobama s oštećenjem vida. Ovim projektom rješavamo taj izazov, kojeg provodimo kroz tri osnovna elementa:

-prilagodba kataloga postava “Info centra industrijske baštine – Holandska kuća” (izrada brajičnog kataloga, audiodeskripcija zvučnog videozapisa)

-poticanje čitanja kroz osnivanje čitateljskog kluba (susreti s drugim književnicima, umjetnicima, čitateljskim klubovima )-snimanje zvučnih knjiga sisačkih književnika i pjesnika okupljenih u partnerskoj Udruzi za promicanje alternativne i urbane kulture.

-organizacija radionica kojima se potiču vještine komunikacije, promišljanja i pisanja (Radionice kreativnog pisanja)

Muzej Grada Siska otvorio je Holandsku kuću , info centar industrijske baštine. Ovaj jedinstveni Info centar je smješten u zgradi koja je obnovljena i za tu priliku prenamijenjena sredstvima EU. Predstavnici naše Udruge su sudjelovali u osiguranju pristupačnosti objekta osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. U sklopu prilagodbe osigurane su: pristupačna rampe za OSI s motoričkim oštećenjima, koso podizna platforma dizalo sa zvučnom najavom i taktilne staze. Muzej ima stalne postave koji su popraćeni katalogom, ali su osobe s oštećenjem vida isključene zbog nepostojanja kataloga na braillovom pismu ili u zvučnoj tehnici, a izloženi eksponati smješteni su u staklenim vitrinama daleko od mogućnosti taktilne percepcije posjetitelja. Ovim projektom omogućavamo pristupačnost kulturnih sadržaja osobama s oštećenjem vida izradom i adaptacijom kataloga na brajici. Posjetiteljima Muzeja industrijske baštine ponuđen je i video zapis, koji ih uvodi u samu priču o ovom postavu, a koji će se ovim projektom moći prilagoditi i „ osuvremeniti” audiodeskripcijom. Čitateljski klub će popularizirati knjige kod osoba oštećenog vida. Susreti će se odvijati u prostoru Udruge slijepih, jednom mjesečno, kako vi članovi čitateljskog kluba imali dovoljno vremena pročitati djelo o kojem se raspravlja. Kroz slobodno izražavanje , stjecanje navika čitanja , osobama oštećenog vida će se pružati nove mogućnosti. Organizirati će se susreti s književnicima, drugim umjetnicima, čitateljskim klubovima koji pridonose razvoju čitateljske kulture i popularizacija književne umjetnosti. Cilj ovog dijela programa je stvaranje pozitivne percepcije o čitanju, što će rezultirati povećanjem i stvaranjem navike čitanja. Samim osnaženjem čitateljske kompetencije te doživljaja književnosti kao medija komunikacije poboljšat će se kvaliteta života članova kluba. Stjecanjem sposobnosti međusobnog uvažavanja tuđeg mišljenja ,iznošenja vlastitih stavova, kritičkog promišljanja, pomaganja, ohrabrivanja osoba oštećenog vida, imali bi priliku iskazati svoju kreativnost, steći nove prijatelje, zabaviti se, obogatiti svoj rječnik, razviti komunikacijske vještine, a istovremeno jačati svoje samopouzdanje.

Književnici i pjesnici sisačke Udruge za promicanje alternativne i urbane kulture će kao autori djela organizirati svoje književne večeri čime se omogućuje neposredan pristup i dostupnost kulturnog sadržaja osobama oštećenog vida, te sudjelovanje u istom. Sisačka udruga za promicanje alternativne i urbane kulture će kao partner sudjelovati u aktivnostima čitateljskog kluba. Novi modeli pristupa i dostupnost kulturnih sadržaja omogućio bi osobama oštećenog vida kroz inkluzivni program sudjelovanje u kulturnim sadržajima, kreativni i umjetnički razvoj. Promicanjem specifičnih potreba osoba koje nisu u mogućnosti čitati standardni crni tisak povećati će se dostupnost knjižne građe u zvučnom zapisu. U tom smislu će se snimiti deset zvučnih knjiga. Nabavkom opreme koja je potrebna za snimanje zvučnih knjiga započinjemo snimanje knjiga u pristupačnom formatu sisačkih autora i pjesnika po preporuci Udruge za promicanje alternativne i urbane kulture kao partnera.

Osiguravanjem knjižne građe, te čitalačkog materijala, proširit ćemo i poboljšati pristup kulturnim sadržajima velikom broju slijepih osoba širom Hrvatske.

Radionicama kreativnog pisanja poticati ćemo kreativnost i umjetnički izričaj, što bi pružilo priliku osobama s invaliditetom da imaju mogućnost osobnog, kreativnog izražavanja i potvrđivanja. Namjera je da se organiziraju radionice kreativnog čitanja, izražavanja, promišljanja i pisanja gdje bi se uz stručno vodstvo suradnice na projektu razgovaralo o temi izražavanja u književnosti. Program se sastoji od šest radionica koje će se održati u prostoru Udruge slijepih, kroz koje bi kreativnim radionicama čitanja, pisanja, izražavanja, pisanja i govorenja poezije ciljana skupina razvila komunikacijske vještine, a samim time bi se poboljšala inkluzija osoba oštećenog vida u kulturni sadržaj. Ciljna skupina ovog projekta su osobe oštećenog vida (slijepe osobe). Međutim planiranim projektnim aktivnostima i marketingom djeluje se i na ostale sudionike, partnere i širu kulturnu javnost, publiku. Sve aktivnosti projekta InkluzivART bit će popraćene na web stranicama udruge i za tu priliku otvorenoj facebook stranici InkluzivART. Vidljivost projekta osigurati ćemo organiziranjem tiskovne konferencije, objavama na društvenim mrežama, lokalnim radijskim i tv postajama, izradom plakata i banera koji će biti postavljeni u prostoru partnera i ostalim mjestima gdje će se projekt prezentirati. Uspješna provedba projekta osigurava nastavak održavanjem sastanaka čitateljskog kluba, proizvodnjom knjiga u audio formatu, suradnjom s partnerima u kulturi i ostalim kulturnim djelatnostima. Provedbom programa osnažujemo čitateljske kompetencije, povećavamo interes za knjigu, a istovremeno ćemo pomoći osobama oštećenog vida uključivanjem u kulturni život zajednice.