Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak od 27.07.2017. godine do 27.07.2019. godine provodit će program pod nazivom „Uz nas niste sami“ za koji su odobrena financijska sredstva Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“. Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava za provedbu ovog programa iznosi 405.000,00 kn. Ugovorno tijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT1) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2)

UZ NAS NISTE SAMI
Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak od 27.07.2017. godine do 27.07.2019. godine provodit će program pod nazivom „Uz nas niste sami“ za koji su odobrena financijska sredstva Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“. Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava za provedbu ovog programa iznosi 405.000,00 kn. Ugovorno tijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT1) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2)
Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz daljnji razvoj usluge videće pratnje. Usluga se pruža za 25 korisnika: 1. Članovi na području od posebne državne skrbi i 2. članovima s područja Grada Siska. Videći pratitelj je osoba zaposlena na projektu koja je prošla edukaciju u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih. Projekt direktno doprinosi uštedi temeljnih Udruga, širenju usluga na veći broj članova te zapošljavanje 1 nezaposlene osobe.
Udruga slijepih SMŽ -Sisak djeluje od 1955. godine na području Sisačko-moslavačke županije (gradova: Sisak, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Glina, općina: Martinska Ves, Lekenik, Topusko, Majur, Sunja)-
U Hrvatskoj usluga videćeg pratitelja (VP) postoji od 2013. godine kada se prvi put počinje koristiti preko natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu trogodišnjeg programa. Potrebno je naglasiti da sve slijepe osobe , i one koje su samostalne i one koje to nisu , u svom svakodnevnom životu trebaju pomoć videćeg pratitelja (VP). Slijepe osobe u svom svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnosti uspješno odradile.
Usluge koje slijepima pruža videći pratitelj su: pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak liječniku, u trgovinu, poštu, banku, Centar za soc. skrb, kulturno zabavne institucije, itd.); Asistencija pri obavljanju administrativnih poslova- čitanje(dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje određenih naprava, itd.) i pisanje po potrebi; obuka za samostalno obavljanje kućanskih poslova.
Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan, te pratnju osobi s oštećenjem vida od mjesta A do mjesta B, informirajući je o svemu što se oko nje događa, pazeći da osoba ne bude ugrožena. Potrebno je naglasiti da iako su slijepe osobe rehabilitirane i formalno samostalne one su uvijek u potrebi za pomoći od strane videće osobe, obzirom da se moraju kretati trasama koje nisu savladali s instruktorom orijentacije i kretanja (peripatologom). Ne može se očekivati da će se svaka slijepa osoba naučiti samostalno kretati svim prostorima koji je okružuju jer bi potrebno vrijeme za savladavanje tolikog prostora bilo predugačko.
Također česte promijene koje se događaju u unutrašnjim i vanjskim prostorima za slijepu osobu predstavljaju vračanje na početak obuke i potrebu za ponovnim savladavanjem iste trase.
Projektom ćemo osigurati pružanje usluge videće pratnje (VP) za sve članove Udruge slijepih SMŽ-Sisak koji imaju potrebu za dobivanjem ovakvog tipa usluge.
Projektom ćemo aktivirati članove koji žive na ruralnim dijelovima županije , te će korisnici biti samostalniji i aktivniji u svakodnevnom životu, čime će im se povećati kvaliteta života.

U sklopu programa “Uz nas niste sami”, u prvom tromjesečju provedena je procjena potreba te identifikacija potencijalnih korisnika, u skladu s projektnim kriterijima. U spomenutom periodu u taj proces uključeno je 26 slijepih i slabovidnih osoba. Od tog broja, projektom je obuhvaćeno 26 osoba; 14 muškaraca te 12 žena. Ukupno je pruženo 117 različitih usluga videćeg pratitelja, od čega je najveći broj usluga podrazumijevao pratnju i podršku u socijalnim aktivnostima, čak 47 usluga (40,17%), potom slijedi po zastupljenosti podrška pri obavljanju administrativnih poslova – 42 usluge (35,90%), te podrška u obavljanju kućnih poslova i obuka sa 18 usluga (15,38%), a potom čitanje dokumentacije i pisanje po potrebi – 10 usluga (8,55%). U posebno ranjivu skupinu spadaju 6 osoba koje žive u samačkim domaćinstvima, no podjednako su ugroženi i korisnici koji žive s roditeljima koji zbog dobi već i sami trebaju različite vrste asistencije. Uzevši u obzir i članove obitelji, ovim programom se ostvaruje utjecaj na ukupno 55 osoba koje obitavaju u obuhvaćenim kućanstvima.