Temeljem Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu i Odluke o raspodjeli sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu, Grad Sisak će iz proračuna Udruzi slijepih SMŽ-Sisak osigurati sredstva u iznosu od 3.000,00 kn za program “Šetnjom kroz povijest Siska”.
Kultura i kulturni sadržaji moraju biti jednako dostupni svima. S obzirom na to, kultura ima iznimno snažan utjecaj na sve segmente društva te da je jedna od bitnih uloga kulture da doprinosi ukupnoj socijalnoj koheziji i razvoju cijelog društva kao i u podupiranju i poticanju svih aktivnosti koje će doprinijeti integraciji osoba s invaliditetom u širu zajednicu. Samo konstantnom brigom da kulturni sadržaji budu dostupni osobama s invaliditetom, da osobe s invaliditetom, koje ulaze u posebno ugroženu a time i zaštićenu skupinu stanovništva, imaju jednake mogućnosti stvaranja kulturnih dobara te međunarodne suradnje i kulturnog umrežavanja, društvo može doprinijeti i doprinosi
integraciji osoba s invaliditetom u sve segmente kulturnog života. Ovaj projekt nadopunjuje se naStrategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Siska od 2015. do 2019. godine u području 10. Sudjelovanje u kulturnom životu – mjera 2.10.1. Podrška kulturnim programima udruga i ustanova koje se bave problematikom osoba s invaliditetom
Za upoznavanje članova udruge pripremili smo predavanja:
– SEGESTICA – utvrđeni keltski grad
– SISCIA – rimski grad
– SISSEK – srednjovjekovno hrvatsko naselje
– SZISZEK – najveća hrvatska riječna luka
– SISAK – grad hrvatskih pobjeda
– SISAK danas
Ova predavanja održati će se 1 mjesečno kroz 6 mjeseci.
Osim ovih predavanja članovi udruge će kroz ovaj projekt posjetiti i znamenitosti Grada Siska. Ovaj obilazak osmišljen je kao izlet članova udruge te se predviđa 12 kratkih izleta odnosno šetnji. Planira se i održavanje  čitateljskih susreta – odnosno 1 puta mjesečno članovi udruge odnosno korisnici ovog projekta sastaju se te razgovaraju o pročitanoj knjizi.Prema popisu Hrvatske knjižnice za slijepe korisnici će odabrati naslove zvučnih knjiga te prema njihovoj zainteresiranosti iste knjige će se presnimiti na CD-ove te im biti dostavljene.