Temeljem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu Udruzi slijepih SMŽ-Sisak odobrena je financijska podrška u iznosu od 5.000,00 kn za projekt  “Kultura i slijepi“  –

Ciljevi: omogućiti osobama s invaliditetom pristup i/ili stručnu informaciju ,odnosno doživljaj kulturne baštine: povijesnih građevina, lokaliteta, umjetnina, tradicijske materijalne i nematerijalne baštine.

Sisačko-moslavačka županija