„Zajedno“ je projekt koji provodi Udruga slijepih SMŽ-Sisak financiran od strane  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku . Trajanje projekta je 8 mjeseci. Cilj ovog projekta je ojačati kapacitet Udruge u svrhu poboljšanja kvalitete života slijepih osoba, osiguranjem  dostupnih i kvalitetnih  različitih  dnevnih aktivnosti, te poticanje starijih slijepih osoba na sudjelovanje u organiziranim društveno/kulturnim i rekreativno sportskim  aktivnostima  te povećanje društvene uključenosti starijih slijepih osoba. Očekivani rezultati za korisnike projekta su organiziran “servis” za pomoć starijim osobama kroz  dnevne aktivnosti: poboljšanje kvaliteta življenja starijim, osmišljavanjem vremena kvalitetnim radionicama kojima bi se koristilo njihovo životno iskustvo i vještine, a time prevenirala uranjena demencija, smanjena socijalna isključenost; osiguran kontinuitet socijalnih aktivnih uloga razvijanjem kreativnih i radnih aktivnosti te bavljenje sportskom rekreacijom, osmišljeno i uređeno mjesto druženja, gdje će biti u krugu svojih vršnjaka, sugovornika, osjećaj sigurnosti da netko misli na njih i da nisu prepušteni sebi, prevencija prerane institucionalizacije. Aktivnosti ovog projekta pridonijet će poboljšanju kvalitete života socijalno osjetljivih skupina jer će mjesto u kojem se okupljaju osobe s invaliditetom biti mjesto druženja, mjesto gdje mogu sudjelovati o organiziranim aktivnosti. Kroz navedene aktivnosti Udruga slijepih SMŽ-Sisak ojačati će svoje kapacitete za unapređenje i razvoj socijalnih usluga. Ciljane skupine su osobe starije životne dobi-slijepe osobe do 70 godina. Prije početka projekta izvršit će se obilazak članstva s ciljem dobivanja cjelovitije slike o potrebama članstva-izrađen obrazac za terenski obilazak članova s potrebnim podacima koji će služiti u svrhu provođenja aktivnosti kroz ovaj projekt te će biti polazna točka za izradu nove elektroničke baze podataka članova. Jedan od specifičnih problema s kojima se svakodnevno susreće slijepa osoba, a gdje je neophodna pomoć videćih je i kretanje. Jedan dio slijepih osoba, zbog različitih barijera, nije dovoljno samostalan u kretanju i neophodna im je svakodnevna pomoć videćih; bilo kao vodiča do određene lokacije, bilo kao prijevoza. Ali i slijepe osobe koje se izuzetno dobro samostalno kreću, dosta često trebaju pomoć kada odlaze na nove lokacije koje su im nepoznate.  Kroz ovaj projekta 4 osobe u dobi od 30 do 70 godina sudjelovati će u treningu orijentacije i kretanja. Trening orijentacije i kretanja omogućava slijepim osobama samostalno, sigurno i učinkovito kretanje. Osobe se obučavaju u korištenju tehnika bijelog štapa (dijagonalna tehnika i tehnika dodira), ali i pravilnom korištenju tehnike videćeg vodiča koja prethodi korištenju štapa (zaštitno-informativne tehnike: gornja i donja zaštitna tehnika, tehnika slijeđenja rukom i tehnika podizanja ispuštenih predmeta). U svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina planiraju se kreativne radionice (izrada ukrasnih predmeta, izrada šumećih pralina za kupanje). Aktivnosti koje nudimo kroz ovaj projekt su: Kulturno zabavne aktivnosti Potiču izgradnju i održavanje pozitivnih odnosa među korisnicima. Svrha ovakvih aktivnosti je podizanje atmosfere u grupi. Korisnici međusobno komuniciraju, zadovoljavaju svoje potrebe, želje i  interese, što sveukupno pridonosi sveukupnom podizanju kvalitete života. Ove aktivnosti sadržavaju: proslave rođendana korisnika, igranje društvenih igara, čitanje dnevnog i tjednog tiska, obilježavanje značajnijih datuma, kviz znanja, čitateljski klub, organizacija izložbi-promotivno prodajnih štandova. Edukativne aktivnosti Provode se organiziranjem posjeta u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole. Slijepe osobe u suradnji s radnim terapeutom kroz teoretske i praktične radionice pokazuju djeci i učenicima kako funkcioniraju slijepe osobe, na koji način se slijepim osobama može pomoći, upoznaju načine kretanja slijepih osoba, igranje igara prilagođenih slijepim, demonstracija pomagala za slijepe čime se podiže osviještenost djece i učenika o prihvaćanju različitosti, a slijepe osobe se uključuju u društvo kroz prezentaciju sebe i svojih vještina. Sportsko rekreacijske aktivnosti Obuhvaća sve tjelesne aktivnosti koje za cilj imaju podizanje razine tjelesnog i psihičkog zdravlja, razonodu i socijalizaciju te kvalitetno korištenje slobodnog vremena. Ti se ciljevi ostvaruju individualnim izborom najprihvatljivije rekreacije ovisno o dobi, spolu, sklonostima, lokaciji, terminima održavanja i sl. Aktivnosti se mogu provoditi grupno ili individualno. Osobe oštećena vida, posebice u starijoj dobi, prosječno se manje kreću i većinom ne napuštaju prostor svog doma. Radi razvoja i održavanja fizičkih sposobnosti provodit ćemo rekreativne aktivnosti (elektronski pikado za slijepe, gimnastika i šetnja). Elektronski pikado za slijepe, uz zvučni signal, omogućava slijepim osobama razvoj bolje eholokacije, usmjeravanja pažnje na zvučne podražaje i određivanja njihova smjera te jačanja mišićne muskulature gornjih ekstremiteta. Grupna gimnastika obuhvaća niz vježbi kojima nastojimo povećati tonus mišića, opseg pokreta i fleksibilnost. Gimnastika podiže i opće raspoloženje, ubrzava krvotok, oslobađa od stresa i pomaže pri održavanju kondicije tijela. Vježbe se izvode u sjedećem položaju na stolicama te na opremi koja će za ovu vrstu aktivnosti biti nabavljena, uz vođenje radnog terapeuta i asistenciju videće osobe. Svaka od vježbi opisuje se detaljno te prilagođava sposobnostima osobe. Komunikacijske aktivnosti Zbog izostanka cjelovitih informacija prikupljenih putem vida, slijepe osobe često imaju problem s komunikacijom (neverbalnom i verbalnom) a samim time i problem sa socijalizacijom. Kako bi slijepe osobe pravilno prenijele svoje razmišljanje potrebne su im radionice iz područja komunikacije što bi u konačnici dovelo do lakšeg socijaliziranja, podizanja kvalitete  života i lakšeg uključivanja u život zajednice.