7.12.2019. Božićni štand na prostoru pješačke zone (Ul. Stjepana i Antuna Radića, Sisak)