12.9.2023. Dan smo započeli digitalnim opismenjavanjem uz učenje osnova rada na računalu i govornom reproduktoru. Nakon informatičke obuke u sklopu pružanja grupne psihosocijalne podrške posjetila nas je teologinja Katarina Ralbovski iz Ureda za duhovnu pomoć Sisačke biskupije u pratnji župnika Krešimira Bulića iz Župe blaženog Alojzija Stepinca u Budaševu.