Edukacija socijalne zajednice

edu1

S ciljem promoviranja prava i mogućnosti slijepih osoba te smanjenja predrasuda i diskriminacije provodimo razne edukacije u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, autoškolama i drugima te putem organiziranih akcija u suradnji s prometnom policijom te uz promotivno-prodajne štandove, simulacijske staze s preprekama, podjelu edukativnih brošura i letaka građanima.