22.10.2021. Održali smo edukaciju u Srednjoj školi Viktorovac. Edukacija je održana s ciljem promoviranja prava i mogućnosti slijepih osoba, te smanjenja predrasuda i diskriminacije. Kroz interaktivnu radionicu upoznali smo učenike smjera medicinski tehničar/ka sa raznim oblicima oštećenja vida, s tehnikama koje koriste slijepe osobe u svakodnevnom životu, na koje sve prepreke nailaze, kako komunicirati, te kako možemo pomoći slijepim osobama.