28.5.2021. Informatička obuka: rad na računalu i elektroničkoj bilježnici Handy Tech Actilino 🙂