24.1.2020. Informatička radionica za slijepe osobe
Sukladno razvoju tehnologije raste i potreba naših članova da ovladaju vještinama rada na računalu. Osnovni cilj ovih radionica je informiranje o prednostima stjecanja vještina i rada na računalu, upoznavanje i osposobljavanje za samostalno i učinkovito korištenje računala s govornom jedinicom kojima se koriste slijepe i slabovidne osobe – uvježbavanje pravilnog korištenja tipkovnice računala, usvajanje praktičnih znanja i vještina korištenja računala s čitačem ekrana, govornom jedinicom, te drugih pomagala ovisno o individualnim potrebama svake slijepe ili slabovidne osobe.