Od 6. do 10.7.2020. naše članice Jasminka Vugić i Neda Katušić sudjelovale su na 17. Konferenciji Mreže slijepih žena u Premanturi 05.-10.07.2020. Neke od aktivnosti i radionica obrađenih kroz ovu konferenciju bile su: aktivnosti slijepih žena u temeljnim udrugama Članicama tijekom 2019./ 2020. godine, obilježavanje majčinog dana i rad Mreže slijepih žena u temeljnim udrugama članicama u 2020. godini, prijedlozi za organizaciju i održavanje 18. Ljetne konferencije Mreže slijepih žena u 2021. godini, funkcioniranje i rad udruga kao organizacija civilnoga društva u svrhu kvalitetnijeg uključivanja žena u upravljačke i operativne strukture udruga, izrada plana aktivnosti/akcije u lokalnoj zajednici (rad u malim grupama, definiranje problema/potreba te izvođenje akcije, prezentacija), radionica: Kreativno taktilno- voditelj Emil Mandarić, izlaganje radova članica kao dio aktivnosti u Sekciji žena te poticaj na proizvodnju budućih kreativnih ideja kod žena s oštećenjem vida organizirane aktivnosti u vanjskom prostoru ERKS Premantura, ljepota kao dio imagea, radionica o vanjskom izgledu.