02.09.2021. godine proveli smo u obilasku naših korisnika, pružanju psihosocijalne pomoći i podjeli paketa pomoći za potresom ugrožene članove Udruge.