10.2.2023. Obuka za korištenje mobilnih telefona , diktafona i računala
Kroz individualni pristup, edukaciju i praktičan rad sa slijepim osobama na raznim el. uređajima, slijepe osobe stječu znanja i vještine koje im omogućavaju bolje razumijevanje same tehnologije, lakši i brži pristup informacijama .
Mobilni telefoni i računala omogućuju slijepim osobama da komuniciraju i pristupe informacijama na način koji im je prije tehnološkog napretka bio nedostupan. Postoje mnoga tehnološka rješenja, poput čitača ekrana, glasovnog pretraživanja i aplikacija za prijevod Brailleova pisma, koje olakšavaju slijepim osobama da steknu pristup informacijama i komuniciraju s drugima. Osim toga, mobilni telefoni i računala omogućuju slijepim osobama da sudjeluju u svakodnevnom životu i da se ne osjećaju odvojeno od svijeta oko sebe.
Mobilni telefoni također omogućuju da se slijepa osoba osjeća sigurnije u situacijama van svog doma, budući da im pruža brzi pristup informacijama i komunikaciji s drugima u slučaju potrebe. Računala također omogućuju slijepim osobama da se bave hobijima, kao i da se educiraju i informiraju putem pristupa različitim izvorima informacija na internetu.
U svakom slučaju, upotreba mobilnih telefona i računala je ključna za slijepe osobe kako bi se osnažile ikako bi se povećala njihova autonomija, te stekla veća neovisnost i kvaliteta života.