11.5.2021. Kroz obuku za rad na mobilnom uređaju s govornom jedinicom učimo korisnike kako pravilno i učinkovito koristiti uređaje, te postavljamo preduvjete za samostalnost u različitim životnim situacijama. Glavna zadaća poduke je da se polaznici upoznaju s pomagalima i osposobe se za usvajanje potrebnih praktičnih vještina, što omogućava potpunije obrazovanje, lakše uključivanje u sredinu te kvalitetniji,produktivniji i samostalniji svakodnevni život.