9.11.2022. Sudjelovali smo na Okruglom stolu projekta „RAZVOJ USLUGE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE I POLUDNEVNOG BORAVKA U CARITASU SISAČKE BISKUPIJE”.
Tema okruglog stola bila je: Izvaninstitucijske socijalne usluge – potrebe, dostupnost i primjena.
Aktivni sudionici okruglog stola bili su: Sisačko-moslavačka županija – UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Centar za socijalnu skrb Sisak, Udruga za terapijsko i rekreacijsko
jahanje KAS Sisak, Društvo za socijalnu podršku – Zagreb, Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije i Caritas Sisačke biskupije.