21.,26. i 27.7.2021. proveli smo u obilasku naših korisnika, pružanju psihosocijalne pomoći i podjeli paketa pomoći za potresom ugrožene članove Udruge.