17.3.2023. Sudjelovali smo na predstavljanju Humanitarnog interventnog plana i završnoj konferenciji u sklopu ESF projekta:

“(ob)Nova SMŽ – Jačanje, pripravnost i održivost lokalne zajednice u odgovoru na krize”